£15,000
Preposterously prosperous name!
Fiscal friendly premium plus domain.